T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Toplantısı (13/01/2016)

" İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Toplantısı 13/01/2016 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı Toplantı Salonunda  9.30-12.30 saatleri arasında yapılacaktır."